FARMA SVINJA SINERGY AGRO - HLADJENJE VODENOM MAGLOM

U susret letu i predstojećim visokim temperaturama,farma SINERGY AGRO u Žablju, ugradila je TE cooling sistem za hladjenje vodenom maglom-prskalice.

Farma je dužine 100 m,širine 12m,stoga je ugradjena industrijska pumpa za vodu visokog pritiska (70 bara) 15 l/min sa 180 dizni. Kompletna cevovodna instalacija sa protiv-kapajućim diznama je od nerđajućeg čelika SS304 kvaliteta.

Farma ima postojeću krovnu ventilaciju što je preduslov za ugradnju sistema i njegovu efikasnost.

Letnje temperature često premašuju termoneutralnu zonu kod svinja (> od 25°C),čime se smanjuje unos hrane,proizvodnja mleka kod krmače a sam tim i rast i razvoj same životinje,što dovodi do velikih ekonomskih gubitaka.Primaran razlog zašto je farmama neophodan Te cooling sistem za hladjenje vodenom maglom je upravo taj što on služi da se smanji toplota i toplotni stres.Prskalice koje ispuštaju finu maglu hlade direktno životinju,a ne vazduh kao što je to slučaj kod klima uređaja.

Svinje i prasići koji su pre obroka bili pod prskalicama su mnogo više(13%) i mnogo duže jeli(19%) nego oni koji su bili pod uticajem drugih sistema,gde se učinak dodatno povećava ako su izložene sistemu duži vremenski period.


Tags: vodena magla, hladjenje vodenom maglom, farma svinja, prskalice, cena, sistem za hladjenje, klima za farme, dizne, hladjenje, farme životinja

Related news

HLADJENJE VODENOM MAGLOM

Standard furniture factory, spuštanje prašine vodenom maglom

Sistem za vodenu maglu visokog pritiska protiv sistema niskog pritiska

TE cooling sistemi za vodenu maglu imaju sistem protiv kapljanja dizni

FARMA SVINJA SINERGY AGRO - HLADJENJE VODENOM MAGLOM

PAMETNO HLADJENJE TERASE

MINI SISTEMI ZA VODENO HLADJENJE LETNJE BAŠTE I TERASE

VENTILATOR NA VODU

DIZNE, PRSKALICE ILI MLAZNICE ZA VODENU MAGLU

PRSKALICE ZA LETNJE BAŠTE KAFIĆA I TERASE

HLADJENJE OTVORENIH PROSTORA CENA